Tủ điều khiển 5 quạt bằng át

Liên hệ

Model: HN – TĐK 5QBA

Điều khiển bằng át , chế độ ngắt điện khi mất pha .