Tủ điều khiển 2 bơm tự động

Liên hệ

Model: HN – TĐK 2BTĐ

Điều khiển bằng công tắc có khởi, đk 2 máy bơm tự động theo nhiệt độ