Bánh xe động

Liên hệ

Model: HN – BXĐ

Inox 430 3 ly, bánh xe phi 200. Dùng để lắp xe tra cám, xe đẩy cám…