Ống nước phi 21 dài 750 chia 2 ngả cho chuồng bầu

Liên hệ

Model: HN – ỐNG CB

Chất liệu: Inox 201 dày 2mm