Ống inox 2 núm uống chuồng đẻ

Liên hệ

Model: HN – ỐNG CĐ

Inox 201 dày 2mm