Tủ điều khiển 1 bơm + 2 chiếu sáng

Liên hệ

Model: HN – TĐK 1B+2CS

Chiếu sáng điều khiển bằng công tắc có khởi, đk 1 máy bơm tự động theo nhiệt độ