Máng cai sữa dài

Liên hệ

Model HN – MCS 1250
Kích thước 1300x400x200 (mm)
Chất liệu inox
Khối lượng cám 18kg
Cấp cám cho heo 7kg – 20kg