Máng nái Hòa Ninh

Liên hệ

Model HN – MN
Kích thước 380x340x210 ( mm )
Chất liệu inox
Khối lượng cám 5kg