Tê bắt tai lồng úm

Liên hệ

Model: HN – TTLU

Ống inox hàn 2 tai bắt