Máng lợn tập ăn

Liên hệ

Model HN – MTA Ø300
Kích thước 300x300x260 (mm)
Chất liệu inox
Khối lượng cám 2,5kg
Cấp cám cho heo 2kg – 7kg