Khung giấy chống rêu màu xanh có máng thu nước

Liên hệ

Model: HN – KGX + M

Khung bao inox 430 dày 0,8mm.

Tấm giấy chống rêu màu xanh, Lưới inox 304 bọc kín xung quanh