Khung giấy màu vàng có một mặt chống rêu màu đen

Liên hệ

Model: HN – KGĐ

Khung bao inox 430 dày 0,8mm.

Tấm giấy màu vàng có một mặt chống rêu màu đen, Lưới inox 304 bọc kín xung quanh