Đui xoáy bọc nhựa

Liên hệ

Model: HH – ĐXN

Đui sứ bọc nhựa bao quanh