Đồng hồ đo ẩm

Liên hệ

Model: HH – ĐHĐA

Loại hiển thị kim quay Trung Quốc