Dây bắt heo con

Liên hệ

Model: HH – DBH

Ống nhựa, có dây cáp