Chỉ dù khâu bạt

Liên hệ

Model: HH – CDKB

Khâu tăng cường mối ghép, kèm 1 kim khâu