Xe đẩy phân

Liên hệ

Model: HN – XE ĐẨY PHÂN

– Công ty Hòa Ninh sản xuất, sàn inox 430 dày 3 ly, inox 201 rỗng phi 19, hộp 20x20x1.2ly
– Kích thước: 450x450x800