Nở 12 sắt

Liên hệ

Model: HH – NỞ 12

Dùng để bắt chân máng tự động