Băng dính dán bạt

Liên hệ

Model: HH – KDB

Keo 2 mặt, dài 30m