Tai lồng úm

Liên hệ

Model: HN – TLU

Chất liệu: Inox dày 2ly dập, uấn hình tiêu chuẩn