Tai hàn cần gạt

Liên hệ

Thép dày 4ly

Model: HN – THCG