Nắp đậy cám 50 kg

Liên hệ

Model: HN – NĐC 50 kg

Inox 430 dày 0.7 ly, có tay cầm