Máng tự động 30 kg

Liên hệ

Model HN – MTĐ 30
Kích thước 900x560x480 (mm)
Chất liệu inox
Khối lượng cám 30 kg
Cấp cám cho heo 10kg – 40 kg