Hệ Thống Đốt Khí BIOGAS

Liên hệ

Model : LDXH – HOANINH 2023
Lượng tiêu thụ hao khí gas : 38 – 40 kg /h
Kích thước: 7.000 x 1.800 x 5.000mm
Công suất đốt: 80 – 100 kg/h
Hoạt động nhiệt độ: 450 – 1050 độ C